IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Visarend (Pandion Haliaetus)

Visarend (Pandion Haliaetus)
Klik op de foto voor een groot exemplaar

Visarend (Pandion Haliaetus)
Klik op de foto voor een groot exemplaar

Copyright 2005 - Alle rechten voorbehouden -
Birdpix / Peter van der Wijst

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: De Visarend is onmiskenbaar vanwege het masker en het bruin-witte uiterlijk. De vlucht is langzaam en doet op het eerste geziht wel wat aan een grote meeuw denken. Ze zweven graag en worden ook vaak 'biddend' in de lucht gezien. Als rust- en aasplaats zoeken ze een dode boom of paal in het water op.

Biotoop: Het is een opmerkelijk gegeven dat zij zich het liefst bij zoet water ophouden en brak of zout water zo veel mogelijk mijden.

Broedgebied: De Visarend broedt in Schotland, Duitsland en ScandinaviŽ. De door Nederland doortrekkende Visarenden blijken voor een groot deel afkomstig te zijn uit Zweden, waar nog wel zo'n tweeduizend broedparen voorkomen. Veel vogelliefhebbers hebben de vrome wens dat de Visarend ooit in Nederland terug zal komen als broedvogel. De kans daarop is klein te meer daar de dichtstbijzijnde broedgebieden toch altijd nog enkele honderden kilometers bij ons vandaan liggen.

Komt in Nederland voor als: Wintergast en doortrekker. Naar schatting pleisteren er jaarlijks 250 tot 400 Visarenden in nederland, terwijl er wellicht tot duizend exemplaren op de vroege najaarstrek passeren. De najaarstrek vindt plaats van augustus tot eind september. De voorjaarstrek vind in april en mei plaats. Maar hun aantal is dan heel wat kleiner dan in het najaar.

Bedreigd of niet? Ze hebben sterk te lijden van de trekvogeljacht in het Middellandse-Zeegebied.

Verspreiding in Nederland Gewoonlijk langs de grote rivieren, de randmeren van het IJsselmeer en het oostelijke deel van Nederland. Boven bepaalde rustige watergebieden, zoals in de Kennemerduinen, de Ventjagersplaten, bij Wieringen, de Biesbosch, het Voornes Meer en dergelijke, kunnen ze vaak jaren achereen gedurende dezelfde najaarsperiode worden waargenomen.

De deskundige: Ruud Kampf. Hij verzorgt onder andere lezingen over de Visarend. Hierover en meer over de Visarend in het algemeen kunt U lezen op zijn site:

Ei van de Visarend (Pandion Haliaetus)
Klik op de foto om naar Ruud's site te gaan.