IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Toppereend (Aythya marila)

Toppereend (Aythya marila)

 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: Kleiner dan de Wilde Eend.

Biotoop: Relatief ondiepe wateren - tot zo'n 15 meter diepte - waarin veel driehoeksmosselen leven en die in de winter niet te snel dichtvriezen vormen een uitstekend winterverblijf voor de topper. In het broedgebied leeft de topper vooral op toendrameren. Het nest wordt dikwijls gemaakt in open gebied en is niet meer dan een kuiltje in de grond, bekleed met dons en planten.

Komt in Nederland voor als: Wintergast en doortrekker. Als overwinteringsgebied zijn het IJsselmeer en - vooral bij strenge vorst - de Waddenzee van groot internationaal belang. Toppers die in Nederland overwinteren zijn afkomstig van IJsland, uit Finland, Noorwegen en SiberiŽ.

Bedreigd of niet? Het aantal toppers dat in de winter in Nederland verblijft varieert zeer sterk (van 2.000 tot 62.000 vogels). In de jaren '80 zorgde een toename van de hoeveelheid beschikbare driehoeksmosselen voor een significante toename van het aantal overwinterende toppers. Een afname in het Waddengebied werd gecompenseerd door een toename van het aantal vogels in het IJsselmeer.

Aantal broedparen in Nederland: In Nederland broedt de topper waarschijnlijk niet, hoewel enkele vogels hier wel de zomer doorbrengen.