IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Rietgans (Anser Fabalis)

Rietgans (Anser Fabalis)
Klik op de foto voor een groot exemplaar

 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: Behalve de gewone Rietgans, die ook wel Taigarietgans genoemd wordt, is er ook nog de Toendrarietgans. Beide soorten werden vroeger tot dezelfde soort gerekend en toen beiden Rietgans genoemd. De Toendrarietgans is van de Taigarietgans te onderscheiden door de donkere kop en de donkere hals.

Biotoop: In de noordelijke gebieden valt deze gans op doordat hij als enige soms in dichte berkenbossen nestelt. Verder nestelen ze op opener terrein, waaronder de arctische toendra. De Toendrarietgans broedt verder noordelijk dan de Taigarietgans.

Broedgebied: De rietgans broedt in het noorden van ScandinaviŽ en Rusland.

Komt in Nederland voor als: Wintergast. De Toendrarietgans overwintert op graslanden bij de kust en is in Nederland te zien van november tot februari. De Taigarietgans overwintert meestal op stoppelvelden in het binnenland. Deze zijn te zien vanaf oktober tot maart.

Bedreigd of niet? Het aantal taigarietganzen die overwinteren beginnen af te nemen.