IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Pestvogel (Bombycilla Garrulus)

Pestvogel (Bombycilla Garrulus)
Klik op de foto voor een groot exemplaar

 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Voedsel: 's winters zoeken Pestvogels vaak heesters als Cotoneaster, Gelderse Roos en malussoorten op die veel bessen dragen. Omdat deze vaak in parken, lanen en tuinen zijn te vinden, verschijnen ze niet zelden dicht bij onze huizen en door hun makheid zijn ze dan goed te bekijken. In het voorjaar kunnen ze ook af en toe op insectenvangst worden gezien.

Biotoop: Het zijn broedvogels van het hoge noorden en het interessant te weten dat pas zo'n honderd jaar geleden het eerste nest werd gevonden.

Trekken of blijven: Pestvogels bezoeken West-Europa zeer onregelmatig. Sommige jaren worden ze in het najaar en 's winters nauwelijks gezien, terwijl in andere jaren, zoals in 1944, 1949, 1965-1966, 1995-1996, er van ware invasies kan worden gesproken. Die van 1965-1966 was vermoedelijk de grootste van de 20ste eeuw. Ze verschijnen gewoonlijk begin november en blijven dan hier en daar de struiken met rode bessen bevolken totdat deze zijn opgesoupeerd. De laatste Pestvogels worden meestal in maart gezien.

Aantal broedparen in Nederland: Geen

Verspreiding in Nederland: Tijdens de invasie in 1995-1996 doken ze in het hele land op, maar vooral benoorden de grote rivieren. BelgiŽ en Frankrijk bereikten ze ook, maar lang niet in zo grote aantallen. Ruw geschat deden toen ongeveer 8.000 tot 10.000 Pestvogels Nederland aan.