IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Noordse Stormvogel (Fulmarus glacialis)

Noordse Stormvogel (Fulmarus glacialis)
Klik op de foto voor een groter exemplaar

 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: Tussen de Stormmeeuw en de Zilvermeeuw in.

Voedsel: Noordse Stormvogels zijn uitgesproken aaseters die tegenwoordig op zee veel achter vissersschepen worden aangetroffen.

Biotoop: De dichtstbijzijnde broedplaatsen bevinden zich op Helgoland. Daarnaast nestelen zij veelvuldig op de kliffen en rotsen aan de kusten van Groot-Brittannië en Noorwegen. Op de kusten en eilanden van Bretagne is het een schaarse broedvogel. Als broedplaats zoekt de Noordse Stormvogel soms de meest ontoegankelijke richels op rotsige plaatsen langs de kust. Daarbij gaan zij zóver dat ze in kustplaatsen zelfs in de vensterbanken van gebouwen nestelen.

Verspreiding in Nederland: De Noordse Stormvogel is in Nederland en België in bijna alle maanden van het jaar in meestal zeer kleine aantallen, variërend van enkle tot honderd exemplaren, op één dag waar te nemen, vooral in het Waddengebied. Deze aantallen wisselen echter per jaar zeer sterk. In het najaar van 1982 werd het aantal honder net gehaald, doch in het najaar daaropvolgend werden 11.000 exemplaren geteld. Op 11 november 1985 vlogen bij de Hondsbossche Zeewering 9.000 exemplaren over zee langs.