IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Nonnetje (Mergus Albellus)

Nonnetje (Mergus Albellus)
Vrouwtje. Klik op de foto voor een groot exemplaar

Nonnetje (Mergus Albellus)
Mannetje.

 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: Het Nonnetje is de kleinste van de zaagbekkenfamilie. Ongeveer zo groot als een Waterhoentje.

Biotoop: Nonnetjes broeden vaak in holen die door Zwarte Spechten zijn gemaakt.

Komt voor in Nederland als: Wintergast. Nonnetjes broeden niet in Nederland.

Trekken of blijven: Grote aantallen strijken in de winter neer in het IJsselmeergebied. Vooral het Markermeer is favoriet. De in Nederland overwinterende Nonnetjes zijn, afgaande op ringonderzoek, vooral afkomstig uit het noorden van Rusland en uit SiberiŽ.

Bedreigd of niet? De aantallen overwinterende vogels zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, zowel in Nederland als in geheel Noord-Europa. Het is daarom moeilijk een trend te bepalen.