IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Morinelplevier (Charadrius morinellus)

Morinelplevier (Charadrius morinellus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar

Morinelplevier (Charadrius morinellus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar

Morinelplevier (Charadrius morinellus)

27 april 2003 - Maasvlakte - © by Wietze Janse

 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 23 cm.

Komt in Nederland voor als: Doortrekker, zeldzame broedvogel. Vroeger was het Groene Strand op het verloren gegane natuurreservaat 'De Beer' op Rozenburg hét gebied waar men in Nederland in de nazomer heen kon gaan om Morinelplevieren te gaan bekijken. Ze gebruikten dit gebied als tussenstation vanuit hun noordelijke broedgebieden op weg naar hun overwinteringsgebieden in Noord-Afrika.

In het voorjaar kan hun komst half april worden verwacht en in mei worden de grootste aantallen gezien. De najaarstrek begint half augustus, bereikt in september het hoogtepunt en is na oktober afgelopen.

Bedreigd of niet? In Noord-Afrika zijn ze massaal het slachtoffer van jagers en vogelvangers.

Hun bekende makheid is voor vogelaars een extra bijzonderheid maar een groot nadeel op plaatsen waar men alles vangt en schiet. Kruipend kunnen ze soms tot op 10 cm benaderd worden.

Aantal broedparen in Nederland: In het begin van de jaren 60 maakte men in Nederland de sensatie mee van broedende Morinelplevieren in de Noordoostpolder en Oostelijke Flevoland. En het is niet onmogelijk dat er nog jaarlijks enkele paartjes daar tot broeden komen.

Verspreiding in Nederland: In het voorjaar worden in de Flevopolders soms grote troepen op de akkers waargenomen, zoals in het voorjaar 1994 toen er zo'n tweehonderd stuks aan de Tureluurweg werden gezien. Tegenwoordig is de Maasvlakte in de nazomer een geliefde plaats op op zoek te gaan naar Morinellen. Behalve langs de Nederlandse kuststreek worden ze ook wel eens van de Waddeneilanden, het Lauwersmeer of de Eemshaven gemeld.