IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Kleine Alk (alle alle)

Kleine Alk (alle alle)
Klik op de foto voor een groter exemplaar

 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 20 cm. Ietsje kleiner dan een spreeuw. Maar veel boller en gedrongener. Op het water zijn het dikke, haast rolronde balletjes zonder ahls met een nauwelijks opvallend snaveltje en een opgericht kort staartje. Een zwartwit vogeltje, zoals alle alkachtigen, met witte schouderstreepjes en witte topjes van de armpennen. In hun winterkleed hebben ze bovendien wit van keel tot achter de oorstreek.

Verspreidingsgebied: Om dit kleine alkje in zijn element te kunnen ontmoeten, zullen wij hoognoordelijk moeten reizen naar Groenland of Spitsbergen waar ze met miljoenen broeden tussen de neergevallen rotsblokken tegen de hoge berghellingen. Eind juni gedragen ze zich druk bij de kolonies op de rotshellingen, In grote wolken zoeven ze luid kirrend boven het broedgebied om dan plotsklaps alle neer te strijken. Ze kunnen dan erg mak zijn en rondom ons heen tot soms op enkele meters afstand van ons vandaan onbevreesd en ongedwongen blijven zitten en de holen tussen de grote rotsblokken gaan inspecteren. Ze overwinteren gewoonlijk op volle zee tot ver op de Atlantische Oceaan ofschoon het grootste deel vrij noordelijk overwintert.

Voedsel: Het voedsel van de Kleine Alk bestaat vooral uit plankton en kleine kreeftachtige diertjes. Deze garnaaltjes en krabbetjes zorgen vaak voor opvallend oranjegekleurde uitwerpselen, die op de rotsblokken sterk opvallen. Kleine Alken spelen een belangrijke rol in het ecosysteem van Spitsbergen omdat zij langs de kusten en op de toendra's enorme hoeveelheden uitwerpselen achterlaten. Men heeft bij de grote kolonie aan de Hornsund berekent dat de ca. 50.000 vogels zo'n honderd ton uitwerpselen achterlanten, hetgeen de flora aldaar sterk beÔnvloedt.

Voorkomen in Nederland als: Onregelmatige gast. Vooral bij noordwesterstormen wordt de Kleine Alk aan de Nederlandse kusten gezien. Sommige jaren in opvallend grotere aantallen dan in andere jaren. Bij hevige stormen, vooral in november, kunnen ze soms ver landinwaarts worden geblazen. Zelfs tot in Zwitserland! Het noordelijke deel van de Noordzee behoort nog net tot het reguliere overwinteringsgebied. De meeste waarnemingen komen tussen oktober en november langs onze kust. Ook in BelgiŽ verschijnen ze elke winter aan de kust.

Aantal in Nederland: Het jaarlijks aantal waarnemingen is wisselend en blijft over het algemeen klein.