IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Kanoet (Calidris canutus)

Kanoet (Calidris canutus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar

 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: De Kanoetstrandloper is de grootste van de strandlopers.

Voedsel: Ze zoeken hun voedsel, dat vooral uit tweekleppige schelpdieren bestaat, met voorovergebogen kop en neerwaarts gerichte snavel, waarvan de punt vlak boven het slik wordt gehouden. Ze bewegen zich meestal langzaam voort met minutieus trillende en peurende prikbewegingen en boringen. Ook wadslakjes en wormen worden op de tast gezocht. Door dit gedrag maken ze een minder bedrijvige indruk dan de kleinere strandlopersoorten.

Biotoop: Het broedgebied bevindt zich in de hoogarctische gebieden op de schaars begroeide toendra's en rotsige gebieden van Groenland, West-SiberiŽ en Canada.

Trekken of blijven: Vanaf juli, maar vooral in augustus en september, kunnen enorme concentraties in ons land worden gezien. Tienduizenden is geen zeldzaamheid en hun aantal kan oplopen tot wel honderdduizend exemplaren. Het aantal overwinteraars wordt trouwens ook op vele tienduizenden vogels geschat. Strenge vorstperiodes ontvluchten ze en het aantal overzomeraars is maar gering.

Bedreigd of niet?

Aantal broedparen in Nederland: -

Verspreiding in Nederland: De Kanoetstrandloper komt bij duizenden voor in Nederland en wel speciaal in het Waddengebied en de Zeeuwse Delta. Vrijwel het gehele jaar kan hij worden aangetroffen in de zoutwatergebieden. In de trektijd worden ze soms ook in het binnenland gezien.