IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Grote Zaagbek Zaagbek (Mergus Merganser)

Grote Zaagbek (Mergus Merganser)
Klik op de foto voor een groot exemplaar

 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: Groter dan een eend.

Biotoop: De grote zaagbek is een broedvogel van brede, langzaam stromende rivieren en meren omgeven door uitgestrekte bossen met oude bomen. In Nederland verblijven grote zaagbekken vooral op grote en middelgrote, zoete, stilstaande wateren. Het IJsselmeer, het Vechtplassengebied en natuurontwikkelingsgebieden langs de grote rivieren zijn belangrijke overwinteringsgebieden.

Trekken of blijven: Doortrekker en wintergast. In de winter kunnen grote zaagbekken regelmatig binnen onze grenzen worden aangetroffen. Vooral de mannetjes (lichtroze-met-groene-kop) zijn dan een opvallende verschijning op plassen en rivieren. Zout water wordt gemeden door de grote zaagbek, in tegenstelling tot de nauw verwante middelste zaagbek die zich graag ophoudt in zeehavens.

Bedreigd of niet? Maximaal 24% van de Noordwest-Europese populatie van de grote zaagbek verblijft 's winters in Nederland. Dat is een fors aantal vogels, die het belang van een goed beheer van zoete wetlands in Nederland nog eens onderschrijven. Hoewel de tellingen zeer wisselende aantallen opleveren (deels een gevolg van de gebruikte methoden), lijken de aantallen overwinteraars op het IJsselmeer achteruit te gaan. Mogelijk is dit te wijten aan een verminderde beschikbaarheid van spiering.