IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Frater (Carduelis Flavirostris)


 

foto van Harvey van Diek   Send e-mail


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: Iets kleiner dan een mus.

Biotoop: In Nederland is de frater als wintergast vooral aan te treffen op schorren en (braakliggende) akkers. Op de Waddeneilanden, het Lauwersmeergebied en

Komt in Nederland voor als: Fraters zijn wintergasten die hun broedgebieden voornamelijk in Noorwegen hebben. In Schotland leeft een aparte ondersoort. Bijzonder aan deze soort is de vreemde verspreiding over de wereld: de voornaamste broedgebieden liggen duizenden kilometers uiteen. Eén cluster in Noordwest-Europa, het andere tussen de Kaukasus en Centraal-Azië.

Bedreigd of niet? Op een enkel jaar na, waarin relatief grote aantallen fraters in Nederland worden waargenomen, gaat het niet goed met de frater. De aantallen die in de winter geteld worden nemen sinds het begin van de jaren 1980 vrij sterk af.

Op de engelse site http://www.birdcare.com/bin/showsonb?twite wordt het volgende gezegd over de geschatte aantallen en de trend.

Distribution Britain 651 (-1.1%) Ireland 60 (-52.8%)
Numbers breeding: Britain 65,000 Ireland 3,500
European status: 300,000 (24% in Britain and Ireland =2)
British population trend: probably declining

Volgens de Zweedse Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Vinterh%C3%A4mpling gaat het goed met de wereldpopulatie van de Frater en wordt er geen neergaande trend in aantallen getoond. Dat komt voornamelijk door de Noorse populatie die op meer dan 100.000 broedparen wordt geschat. De populatie in Zweden wordt op slechts 180 geslachtsrijpe individuen geschat.

De Frater komt niet voor op de rode lijst van het IUCN http://www.iucnredlist.org/search/details.php/53449/all

 

Aantal wintergasten in Nederland:

 

Verspreiding in Nederland in de winter:

 

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=16620&lang=nl

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=249&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=2567

Verspreiding in de wereld:

 

http://www.unep-wcmc.org/isdb/Taxonomy/tax-species-result.cfm?source=animals&genus=Carduelis&species=flavirostris&tabname=distribution