IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Brilduiker (Bucephala clangula)

Brilduiker (Bucephala clangula)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: Kleiner dan een gewone eend.

Biotoop: In broedtijd op zoet water bij bosrijke omgeving (broedt in nestkasten en boomhollen, vaak in holen van Zwarte Specht) in ScandinaviŽ tot Duitsland. Buiten broedtijd ook op zout water.

Trekken of blijven: Is hier alleen in de winter en trekt vroeg in het voorjaar terug naar de broedplaatsen

Komt voor in Nederland als: Schaarse Broedvogel en Wintergast in vrij groot aantal. Sinds 1985 broedt de brilduiker in Nederland. Langs de IJssel tussen Zutphen en Zwolle hebben zich sindsdien 15-20 broedparen gevestigd. Het is goed mogelijk dat ontsnapte brilduikers uit 'hobby-collecties' zich hiertussen hebben gevestigd, maar bewijs hiervoor is er niet.

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=15673

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=80&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl