IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Brandgans (Branta Leucopsis)

Brandgans (Branta Leucopsis)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


Geluid:

Grootte: Ongeveer zo groot als een kolgans.

Biotoop: Brandganzen broeden in Nederland op een aantal vreemde plaatsen, waaronder nauwelijks begroeide weilanden. Hierin bevindt het nest zich dus zeer geŽxposeerd. Brandganzen broeden ook wel in moerasbossen en rietkragen. Tot het oorspronkelijke leefgebied van deze prachtig getekende, compacte gans behoren allerlei richels op kliffen en heuvels op onherbergzame plaatsen als Spitsbergen, Groenland en Noord-Rusland.

Komt in Nederland voor als: Broedvogel, doortrekker en wintergast . De Brandgans is pas sinds 1984 broedvogel in Nederland wat deels komt door tamme vogels. De Waddenzee is een zeer belangrijk overwinteringsgebied voor brandganzen. Net als voor de andere soorten die (deels) op dit gebied zijn aangewezen is het zaak alle activiteiten die het gebied schade toebrengen te stoppen.

Bedreigd of niet? Niet bedreigd. Er is sprak van een sterke toename van het aantal broedvogels maar ook van het aantal overwinteraars.

Aantal broedparen in Nederland: 

 

Aantal wintergasten in Nederland:

 

Verspreiding in Nederland in de winter:

 

Verspreiding in Nederland van de broedvogels:

 

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=1670

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=79&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=359

Yahoo! GeoCities Member Banner Exchange Info