IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Bokje (Lymnocryptes minimus)


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Gedurende de spectaculaire baltsvlucht wordt een geluid voortgebracht dat doet denken aan een galopperend paard.

Herkenning: L 20 cm. Er komen verspreid over de wereld enkele tientallen soorten snippen voor. Het Bokje is de kleinste van deze groep. Wie een redelijke kans wil maken Bokjes waar te nemen meot goed op de hoogte zijn van zowel de goede biotoop als het gedrag van deze vogels. Bokjes vertrouwen heel sterk op hun schutkleur en dat is volkomen terecht. Het is dus niet ongewoon dat op circa vijf meter van een druk belopen pad de Bokjes blijven zitten, terwijl eventuele Watersnippen al vertrokken zijn bij het naderen van de eerste bezoeker.

Biotoop: Het Bokje heeft een heel duidelijke voorkeur voor dekking die niet te dicht is en bestaat uit verspreid staande rietstengels of polletjes Pijpestro. Hier foerageren ze ook.
De optimale biotoop lijkt te zijn slecht ontwikkelde vegetatie, zoals die voorkomt in marginale situaties nabij vennen. Ook open wilgen- of berkenbosjes zijn geschikt, maar de dbodem moet goed nat zijn en eventueel met een laagje water zijn bedekt.

Broedgebied: Bokjes broeden hoofdzakelijk in vrij noordelijke streken. De broedgebieden liggen vooral in Noord-Zweden, Finland en Noordoost-Rusland. In het zuidelijke deel van Zweden liggen er een aantal kleinere, geisoleerde gebieden.

Komt in Nederland voor als: Wintergast

Bedreigd of niet? Het Bokje staat niet op de rode lijst van het IUCN http://www.iucnredlist.org/search/details.php/49044/summ

 
Verspreiding in Nederland in de winter:

 

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=5180

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=231&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

  http://www.vogelbescherming.nl/ Geen referentie naar het Bokje

 

Geschatte populatie in de wereld:  1.000.000 individuals (IUCN - Rich et al. 2003).

Wereldverspreiding broedgebied Bokje. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

 

 

From: Cbirding

A Jack Snipe near Hiversum.
Jack Snipes are winter visitors in the Netherlands and you rarely get an opportunity to see one forage (often you flush them righ before your feet).
This video was made from some distance and there was no way I could get closer and even so I didn't wanted to.
And yes, the wind allways blows in Holland.

Added: May 01, 2007