IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Bladkoning (Phylloscopus inornatus)

Bladkoning (Phylloscopus inornatus)

foto van René van Rossum

Zoek naar alle foto's van René van Rossum
 Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte en uiterlijk: 10 cm. Geslachten gelijk. Zeer klein, formaat als Goudhaan. Bovendelen groen, onderdelen wit of grijswit. Brede, opvallende wenkbrauwstreep, geflankeerd door donkere oog- en kruinstreep. Twee gele vleugelstrepen, gele randen aan slagpennen en geelwitte punten aan tertials. Poten bleekroze tot bruin. Soms met wat geel op stuit en met zwakke, gelige, kruinstreep. Rusteloos, beweegt zich snel en behendig door de vegetatie; bidt regelmatig of vangt insecten op vliegenvangermanier.

Biotoop: Op najaarstrek met name langs de kust in beboste streken met ondergroei.

Komt in Nederland voor als: Doortrekker. Broedt in Siberië. Wordt alleen op najaarstrek gezien in variabele aantallen. In sommige jaren zelfs vrij algemeen, maar is moeilijk te zien.

Bedreigd of niet? De Bladkoning komt niet voor op de rode lijst van het IUCN http://www.iucnredlist.org/search/details.php/49052/summ

Aantal broedparen in Nederland: Geen.

Verspreiding in Nederland in de winter:

 

Aantal waarnemingen in Nederland tijdens het doortrekken:

 

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=13000&lang=nl

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=227&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geschatte populatie in Europa:  10.000–70.000 individuen (BirdLife International in prep.).

 http://www.vogelbescherming.nl Geen referentie naar de Bladkoning.

Komt niet voor in de Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

Maar wel in de Atlas of European Breeding Birds http://www.sovon.nl/ebcc/

Komt nog niet voor op Youtube (November 2007)