IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Beflijster (Turdus torquatus)

Beflijster (Turdus torquatus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: De Beflijster lijkt een schuwere uitgave van de merel. Hij onderscheidt zich alleen door een witte halve maan op zijn borst. Bovendien zijn bij deze doortrekker de dichtgevouwen vleugels lichter dan zijn lichaam. De vlucht is snel en onstuimig, en als Beflijsters worden opgeschrikt, verdwijnen ze met een snel 'tak-tak-tak', de alarmkreet, tussen de bomen. Vanwege hun witte bef worden ze ook wel dominee-merels genoemd.

Biotoop: De Beflijster is een echte gebergtevogel van open naaldbos, kreupelhout en alpiene weiden. In het broedgebied zoeken ze net als de merel zoweel dierlijk als plantaardig voedsel op de grond: insekten en larven, regenwormen, slakken en hagedisjes; in de winter bessen.

Trekken of blijven: Zowel in het voor- als najaar trekken ze in vrij klein aantal door. Van half september tot het einde van oktober en van half maart tot eind mei. Soms blijven ze dan langere tijd achterelkaar op dezelfde plaats. De Beflijsters die we hier in de herfst te zien krijgen, zijn op weg naar de Middellandse Zee en het Atlasgebergte.

Bedreigd of niet? Het is erg moeilijk om van een trend te spreken wanneer het over beflijsters gaat. De soort heeft mogelijk enkele malen in Nederland gebroed, maar de documentatie is nooit voldoende geweest om dit met zekerheid aan te tonen. De vogel is dan ook vooral een doortrekker, waarvan er in de top van het trekseizoen honderden op de Waddeneilanden verblijven. Het ligt dan voor de hand dat er in heel Nederland zeker meer dan duizend vogels verblijven.

De Beflijster komt niet voor op de rode lijst van het IUCN http://www.iucnredlist.org/search/details.php/51594/summ

Aantal broedparen in Nederland: Geen. De dichtstbijzijnde broedgebieden bevinden zich in Frankrijk in de Jura en de Vogezen. Daarnaast in de Alpen, in Scandinavië en Engeland.
In begin mei 1976 verbleef een mannetje gedurende twee weken bij Helden (L.) en begon daar zelfs een nest te bouwen. Mogelijk broedend.

Verspreiding in Nederland: Langs de kust worden de meeste doortrekkende Beflijsters gesignalleerd, speciaal bij Oostelijke wind. Soms gaat het om 100den waarnemingen per dag.

 

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=11860

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=226&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geschatte populatie in de Wereld:  610.000–1.300.000 individuen (2002).

http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=2011 

Wereldverspreiding broedgebied Beflijster. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

 

 

Rømø Denmark
Web site www.fuglekiggeren.dk

Added: June 15, 2007