IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Kraai (Corvus Corone)

Kraai (Corvus Corone)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: -

Biotoop: open landschap met bomen

Territorium: -

Trekken of blijven: -

Bedreigd of niet? -

Aantal broedparen in Nederland: 50.000-80.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Zwarte Kraai in Nederland:


Sovon & CBS, 1998

erspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

 

 

Vissende Zwarte Kraai

 (uit Het Vogeljaar 1983-2)
In 'Het Vogeljaar' 31 (3) : 161 wordt onder 'Korte mededelingen' verteld over een vissende Zwarte Kraai. In de jaren 1976 en 1977 vertoefde ik in verband met een aalscholveronderzoek wekelijks bij de Steile Bank bij Oude Mirdum F.

Hier observeerde ik herhaaldelijk een vijftal (familie?) Zwarte Kraaien, die vaak elk op een weipaal aan het lJsselmeer zaten. E6n hiervan -waarschijnlijk steeds dezelfde- viste regelmatig in het IJsselmeer tussen de kust en de Steile Bank. Hij dook dan als een meeuw in het water en kwam meestentijds met een klein visje in de snavel weer op zijn paal zitten om het op te peuzelen.

B. Schaffner, Kastanjelaan 18, 6921 ES Duiven Gld


 

BROER WIM ONTDEKT NIEUWE WEIDEVOGEL!

Bron: OrnithoNieuws van Nico de Haan. (www.nicodehaan.nl) Maandag 7 mei 2007

Nico´s broer Wim en zijn twee zoons runnen een groot melkveebedrijf in
Zuid Holland. Het bijzondere is dat ze er in slagen, in nauwe
samenwerking met de vrijwillige weidevogelbeschermers, een fiks aantal
weidevogels de ruimte te geven. Op dit bedrijf wonen nog volop grutto's
en bij het maaien wordt er alles aan gedaan om de 
nesten te sparen en met goed resultaat. Deze week belde broer Wim op.
Hij had nu zo iets bijzonders, een geheel nieuwe weidevogel en het
bewijs volgde per e-mail! Ergens op de grond was een...........zwarte
kraai gaan nestelen! Voor Nico is dat het eerste broedgeval van een
zwarte kraai op de grond, de woningnood moet wel heel erg hoog zijn
geweest. Op de foto ziet u het kraaiennest op de grond liggen. 
http://www.nicodehaan.nl/Onieuws/grondnest.jpg
Nee, 1 april is al lang voorbij, het is echt waar! Heel bijzonder, een
nieuwe weidevogel erbij. Of de andere weidevogels daar ook zo blij mee
zijn is natuurlijk de vraag! Het nest ging al heel snel overstuur en
werd mogelijk leeggehaald door een andere kraai? Heeft u ooit van op de
grond nestelende kraaien gehoord? Laat het Nico weten.