IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Graszanger (Cisticola juncidis)

Graszanger (Cisticola juncidis)
foto van Chris De Groof  Zoek naar alle foto's van Chris De GroofGeluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Biotoop: Graszangers hebben een voorkeur voor vlakke droge terreinen zonder bomen met hoog gras, zoals zeggen en biezen. Ook broeden ze op akkers.

Komt in Nederland voor als: Schaarse broedvogel

Bedreigd of niet? De graszanger heette vroeger waaierstaartrietzanger. In ons land komt hij voornamelijk voor in Zeeuws-Vlaanderen. Het is een zeer wintergevoelige soort die massaal het loodje legt bij langdurige vrieskou. Zijn de winters een aantal jaar zacht dan rukken ze vanuit hun normale leefgebied in Zuid-Europa op naar het noorden en kunnen dan ook Nederland bereiken. Ze houden er een verborgen leefwijze op na, maar zijn goed te onderscheiden van andere zangvogels door een constant herhaald 'zip'-geluid dat ze tijdens het broedseizoen produceren. Ze worden daarom ook wel eens 'zipzanger' genoemd.

De Graszanger komt niet voor op de rode lijst van het IUCN http://www.iucnredlist.org/search/details.php/52338/summ 

Aantal broedparen in Nederland: 3 - 31 paar

Verspreiding in Nederland van broedvogels:

 

Verspreiding in Nederland van niet broedvogels:

 

Trend waarnemingen Graszanger in Nederland:

 

httphttp://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=12260&lang=nl

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=1111&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geschatte populatie in de Wereld:  530.0002.400.000 individuen (2002).

 http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=2314

Wereldverspreiding broedgebied Graszanger. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

 

Added: September 20, 2007