IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Graspieper (Anthus Pratensis)

Graspieper (Anthus Pratensis)


Klik op de foto voor een groter exemplaar


Geluid:

Grootte: -

Biotoop: vochtige, dichte en halfopen vegetatie, bijvoorbeeld weiden, heiden en akkers

Territorium: -

Trekken of blijven: -

Bedreigd of niet? -

Aantal broedparen in Nederland: 70.000-100.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Graspieper in Nederland:


Sovon & CBS, 1998