IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur

Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Engelse Kwikstaart (Motacilla flavissima)

Engelse kwikstaart (Motacilla flavissima)

 

foto van Chris De Groof  

Zoek naar alle foto's van Chris De Groof


Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Dit is het geluid van de Motacilla flava. Geen apart geluid van de Flavissima gevonden.

Herkenning: De Engelse kwikstaart werd lange tijd beschouwd als één van de vele ondersoorten van de Gele kwikstaart (Motacilla flava), maar is hiervan recent afgesplitst. Mannetjes van de Engelse kwikstaart hebben een geheel gele kop (of soms met groene kruin en achterkop, en heldergele wenkbrauwstreep), Gele kwikstaart-mannetjes hebben - verwarrend, wellicht - grijs op de kop. De Engelse kwikstaart broedt in open landschappen (de bollenstreek).
 

Biotoop: Broedt zowel in vochtige graslanden als op akkers. Bij voorkeur foerageren ze in lage vegetatie of op de grond. Ze rennen en fladderen achter allerlei insecten aan.

Komt in Nederland voor als: Zeer schaarse broedvogel, schaarse doortrekker.

Bedreigd of niet? De broedaantallen zijn sterk afgenomen. In de bollenstreek is het aantal geschikte broedplaatsen toegenomen maar zijn de aantalleen afgenomen. Dit houdt waarschijnlijk verband met de achteruitgang van de soort in Engeland. In Engeland worden veel graslanden omgezet in bouwlanden.

De Engelse kwikstaart komt als vogel niet voor op de site van het IUCN http://www.iucnredlist.org/

Aantal broedparen in Nederland: 40 - 80 paar

Verspreiding in Nederland:

 

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=5450

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=365&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

 De Engelse gele kwikstaart komt niet voor in © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geschatte populatie in de Wereld:  Niet gevonden.

 http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=421&view=common

Wereldverspreiding broedgebied Engelse kwikstaart. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

Komt niet voor als aparte soort in deze Atlas.

 

Male Yellow Wagtail of the race flavissima feeding on insects at the water's edge at Maxey Pits, Cambridgeshire, UK on 15.4.07.
Added: April 17, 2007