IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Zwarte Roodstaart (Phoenicurus Ochruros)

Zwarte Roodstaart (Phoenicurus Ochruros)
klik op de foto voor een groter exemplaar


Geluid:

Grootte: -

Biotoop: in steden, op fabrieksterreinen en in dorpen

Territorium: -

Trekken of blijven: -

Bedreigd of niet? -

Aantal broedparen in Nederland: 20.000-28.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Zwarte Roodstaart in Nederland:


Sovon & CBS, 1998