IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Huiszwaluw (Delichon Urbica)

Huiszwaluw (Delichon Urbica)
Klik op de foto voor een groot exemplaar


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Biotoop: In de omgeving van gebouwen, die de huiszwaluw als alternatieve rotspartijen dienen, zoekt de huiszwaluw vooral op waterrijke plekken naar voedsel. Daar houden de grootste aantallen vliegende insecten (muggen) zich op.

Trekken of blijven: Huiszwaluwen zijn lange-afstandstrekkers die helemaal naar Tropisch- en Zuid-Afrika vliegen om te overwinteren

Bedreigd of niet? De Huiszwaluw staat op de Rode Lijst met code GE. Dit staat voor Gevoelige Soort omdat ze recentelijk sterk is afgenomen.

Aantal broedparen in Nederland: 120.000 broedparen (1998)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Verspreiding in Europa:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl