IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Halsbandparkiet (Psittacula krameri)

Halsbandparkiet (Psittacula krameri)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


Herkenning: -

Biotoop: -

Trekken of blijven: Standvogel

Bedreigd of niet? -

Aantal broedparen in Nederland: (2001) In en rond Amsterdam zitten 76 broedparen halsbandparkiet, en zit er nog een surplus van enkele honderden niet-broedende (onvolwassen) vogels. Het aantal hier zal nu ruim boven de 500 liggen. Buiten Haarlem (ca. 10 paar) zitten er nog enkele paren in de Beemster.

Verspreiding in Nederland: -