IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Wilde Eend (Anas Platyrhynchos)

Wilde Eend (Anas Platyrhynchos)


Geluid:

Herkenning: L 58 cm.

Biotoop: De wilde eend komt voor in moerassen, meren, sloten in akkers en weilanden en in steden

Komt in Nederland voor als: Jaarvogel

Bedreigd of niet? Nederland kent een ruime aanwezigheid van watervogels. Slechts één soort wordt volgens de Jachtwet gerekend tot het waterwild: de wilde eend. Tot 11 september 1999 waren ook de meerkoet, de smient en de kol-, riet-, en grauwe gans bejaagbaar.

De wilde eend is bejaagbaar van 15 augustus tot en met 31 januari van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.

Ondanks de jacht is de wilde eend geen bedreigde diersoort.

Aantal broedparen in Nederland: 200.000-400.000 broedparen (1998)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Wilde Eend in Nederland:


Sovon & CBS, 1998