IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Tafeleend (Aythya Ferina)

Tafeleend (Aythya Ferina)


Geluid:

Grootte: Bijna zo groot als een gewone wilde eend

Broedbiotoop: ondiepe moerassen met rijke oever- en onderwatervegetatie

Komt in Nederland voor als: Broedvogel, overwinteraar en doortrekker.

Bedreigd of niet? Niet bedreigd.

Aantal broedparen in Nederland: 1.600-2.300 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Tafeleend in Nederland:


Sovon & CBS, 1998