IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Sprinkhaanrietzanger (Locustella Naevia)
(Ook Sprinkhaanzanger)

Sprinkhaanrietzanger (Locustella Naevia)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: -

Biotoop: rijk begroeide duinen, vochtige heide,drogere delen van moerassen

Territorium: -

Trekken of blijven: -

Bedreigd of niet? -

Aantal broedparen in Nederland 3.000-5.000 (1987)


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Sprinkhaanrietzanger in Nederland:


Sovon & CBS, 1998