IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Roodhalsfuut (Podiceps grisegena)

Roodhalsfuut (Podiceps grisegena)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


Geluid:

Herkenning: L 43 cm. De Roodhalsfuut is iets kleiner dan de gewone Fuut. In prachtkleed heeft deze vogel een opvallende roodbruine hals, lichtgrijze wang en keel, en een zwarte kruin met een onduidelijke kuif.

Biotoop: Voor het nestelen kiezen ze grote plassen of meren die ten minste voor een deel dicht begroeid zijn.

Broedgebied: Het broedgebied moeten we zoeken in Oost-Europa, maar ook in delen van Midden- en Noord-Europa; verder in het oosten van Azië en het noorden van Noord-Amerika.

Komt in Nederland voor als: Wintergast en zeldzame broedvogel. De Noordeuropese vogels overwinteren op de kusten van de Atlantische Oceaan. De najaarstrek vind plaats in september en oktober.

Bedreigd of niet? -

Aantal broedparen in Nederland: 5-10 broedparen (2000)

Verspreiding in Nederland:

Friesland in 1999:
Zowel in de Lindepolder onder Wolvega als in de Kroon’s Polders op Terschelling werden solitaire Roodhalsfuten gezien. Het enige paar is afkomstig van Schiermonnikoog. Hier werd een territorium vastgesteld in de Westerplas. Ook in 1996 was hier een broedpaar aanwezig.

Friesland in 2000:
In de Lendepolder (Lendevallei) werd een baltsend en territoriaal paartje vastgesteld dat hoogstwaarschijnlijk geen broedpoging heeft ondernomen. Sinds begin jaren ‘90 huizen jaarlijks Roodhalsfuten in de Lendepolder. Op de Makkumer Noardwaard ondernam een paartje naar alle waarschijnlijkheid een broedpoging. Zo werd o.a. nestbouw waargenomen en uiterst territoriaal gedrag jegens Futen. Vermoedelijk is de broedpoging mislukt door toedoen van de voorjaarsstorm op 28 mei.

Zuidholland in 1999:
In het Oostvoornse meer werd de aanwezigheid van de Roodhalsfuut vastgesteld.

Noordbrabant in 1999 en 2000:
Tweemaal werd een broedgeval vastgesteld.

Veluwe in 2000:
Op 3 juni werd langs het Drontermeer een paartje waargenomen in prachtkleed. Ze gedroegen zich echter niet broedverdacht.

Drenthe in 2000:
Drenthe herbergde vier broedparen bij Diependal en één broedpaar bij de Boerenveensche Plassen.