IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)

Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


Geluid:

Herkenning: De Nijlgans is verwant aan de Bergeend en het zijn eigenlijk geen echte ganzen.

Biotoop: Oorspronkelijk komen ze uit Afrika, ten zuiden van de Sahara en het Nijldal, noordelijk tot Zuid-Egypte. Sinds de 17de eeuw wordt de soort in Europa als siervogel aangetroffen.

Broedgebied: Ze broeden al vanaf half januari tot eind juni en gemiddeld brengen de succesvolle paren ruim vijf jongen groot. Omdat de broedplaatsen vaak zijn gelegen in parkachtige landschappen met bosschages, weilanden en waterpartijen vallen ze ook vaak op bij leken.

Komt voor in Nederland als: Standvogel. Een waterwildkweker in Woensdrecht heeft, zo schreef hij in 1970 in 'Het Vogeljaar', jarenlang Casarca's en Nijlganzen gekweekt en ze los laten vliegen, zodat daar een deel van de in Nederland voorkomende Casarca's en Nijlganzen zijn oorsprong zal hebben gehad.

Bedreigd of niet? Absoluut niet.

Aantal broedparen in Nederland: Meer dan 1000 broedparen

Verspreiding in Nederland: Overal.