IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)

Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl


Kleine Zilverreigers maken doorgaans geen geluid, soms laten ze een rauwe kreet horen.

Herkenning: L 60 cm. V 66 cm. Veel kleiner dan de Blauwe Reiger. Verschilt van de Grote Zilverreiger door zwarte snavel in plaats van geelachtig, veel kleiner formaat en gele poten in plaats van zwarte. De poten van jonge Kleine Zilverreigers zijn aanvankelijk bruingroen van kleur. Verder valt vooral de lange kroonkuif en de zwierige aigrette-schouderveren op.

Voesel: Het hoofdvoedsel van de Kleine Zilverreiger bestaat uit visjes, verschillende soorten amfibieŽn, wormen en slakken. Daarnaast eten zij ook wel insekten, aas of schaaldieren. Kleine Zilverreigers foerageren graag in ondiep water en lopen dan soms achter de vissen aan te jagen. Ze naderen hun prooi met behoedzame schreden of verjagen verscholen dieren in de modder door hevig trillen met de voet. Volgens sommigen zouden ze door langzame bewegingen met de gele tenen kleine vissen lokken en buitmaken.

Verspreidingsgebied: Van de witte reigersoorten is de Kleine Zilverreiger in Europa de meest verspreide soort. Ongeveer 70% van de Europese populatie van deze soort broedt in de Camarque. Slechts een klein deel daarvan overwintert in Europa. De meeste Kleine Zilverreigers trekken 's winters naar Afrikaanse landen.

Biotoop: De kolonies liggen vooral rond waterrijke gebieden, bijvoorbeeld gebieden met ondiepe meren, riviermonden of lagunes.

Komt voor in Nederland als: Steeds vaker voorkomende broedvogel. Zilverreigers zijn in najaar en winter een normale verschijning geworden voor vogelend Nederland. Ook de aantallen broedparen gaan voorzichtig omhoog, gezien de resultaten in 2000. Op de Wadden werkt de Kleine Zilverreiger aan zijn verovering door naast Schiermonnikoog ook de eilanden Terschelling (succesvol) en mogelijk Vlieland te bezetten. De Oostvaardersplassen waren goed bedeeld (6 paren), net als het Quackjeswater op Voorne (9); verder zaten er kleine zilvers in de Ackerdijkse Plassen (1), het Veerse Meer (1) en de Braakman (2).

Bedreigd of niet? Ze hebben sterk te lijden gehad van de enorme verenhandel in het begin van de 20ste eeuw. Maar tegenwoordig gaat het weer prima.

Nestbouw: Evenals andere reigersoorten broedt ook de Kleine Zilverreiger doorgaans in bomen.

Verspreiding in Nederland: Zie "komt voor in Nederland als".