IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Vogels | Vleermuizen | Site info | Natuurgebieden | IVN Vecht & Plassengebied |Paddestoelen Excursies zoeken op: Datum | Lokatie | Onderwerp | Of uw eigen wandeling samenstellen
Kleine Karekiet (Acrocephalus Scirpaceus)

Kleine Karekiet (Acrocephalus Scirpaceus)

Klik op ons
Kleine Karekiet (Acrocephalus Scirpaceus) Kleine Karekiet (Acrocephalus Scirpaceus)
Kleine Karekiet (Acrocephalus Scirpaceus) Kleine Karekiet (Acrocephalus Scirpaceus)


Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl


Gezellig kwetterend zingt de Kleine Karekiet iets wat met een beetje fantasie op zijn naam lijkt. De Grote Karekiet doet dat heel wat beter, maar is wel wat krassender, langzamer en iets dieper.

Grootte: Iets kleiner dan een Mus

Biotoop: rietmoerassen, vooral in riet gemengd met andere kruiden

Territorium: -

Trekken of blijven: Trekken

Bedreigd of niet? Niet bedreigd.

Aantal broedparen in Nederland: 70.000-110.000 broedparen (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Kleine Karekiet in Nederland: