IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea)

Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis)
foto van Jan Uilhoorn   Zoek naar alle foto's van Jan Uilhoorn


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Biotoop: In broedseizoen langs rivieren, beekjes, kanalen, met zand- en grindbanken en steile zandige en lemige oevers, omgevallen bomen, dicht struikgewas, etc. In de winter ook in andere habitats, waaronder kanalen en sloten, zelfs tot in centrum van steden, en bij regenplassen.

Komt in Nederland voor als: Schaarse broedvogel, doortrekker en wintergast

Bedreigd of niet? Het gaat de Grote Gele Kwikstaart goed. De laatste decennia zijn de aantallen langzamerhand verdubbeld van ongeveer 110-175 paren (jaren 1970) tot 240-300 paren in 1998-2000. Het opnieuw laten meanderen van voorheen gekanaliseerde beken en de verbeterde waterkwaliteit spelen de grote gele kwikstaart in de kaart. In Europ

De Grote Gele Kwikstaart komt echter niet voor op de rode lijst van het IUCN: http://www.iucnredlist.org/search/details.php/53112/summ

Aantal broedparen in Nederland: 240-300 paren in 1998-2000.

 
Verspreiding in Nederland in de zomer:

 

Verspreiding in Nederland in de winter:

 

Aantal waarnemingen in Nederland in de winter:

 

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=10190

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=756&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geschatte populatie in Europa:  1.500.000 tot 3.200.000 individuen.

 http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=2081

Wereldverspreiding broedgebied Grote Gele Kwikstaart. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

 

Bij de Watermolen van Wijlre (Zuid-Limburg)
April 23, 2007