IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur

 

Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

 

                                       Casarca (Tadorna ferruginea)

Casarca (Tadorna ferruginea)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto van Legolas. Zoek naar alle foto's van Legolas Zie ook http://www.wonderfulcreation.nl/


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: De Casarca is een gansachtige vogel, met een oranjebruin kleed en een lichte kop. In de vlucht vallen de witte vleugeldekveren sterk op. De woerd heeft een smalle zwarte halsband. Wat postuur en gewoonten betreft lijkt hij erg op de Bergeend. Maar is wat sterker aan land gebonden.

Verspreidingsgebied: De Casarca is oorspronkelijk een broedvogel van Noordwest-Afrika, Zuidoost-Europa, de landen rond de Zwarte Zee en Centraal-Azië tot ver in China.
De in Nederland waargenomen Casarca's zijn veelal afkomstig uit watervogelcollecties. Nu en dan komen kleine invasies van echt wilde vogels voor.

Bedreigd of niet? Afnemende trend met in Turkije een behoorlijke achteruitgang, maar in Rusland weer een toename. Wereldwijd is er sprake van zoŽn 170.000 tot 220.000 exemplaren. Hoewel op wereldschaal de trend niet goed bekend is, neemt men aan dat de populatie als geheel vooralsnog niet minder wordt. De Casarca komt niet voor op de rode lijst van het IUCN: http://www.iucnredlist.org/search/details.php/47158/summ

Komt in Nederland voor als: Schaarse wintergast. Steeds vaker voorkomende broedvogel en onregelmatige gast. De verhoogde aanwezigheid van Casarca's in de maanden augustus-september en april-mei vallen volgens deskundigen samen met de trekperioden in Rusland. De toename schrijft men dan ook toe aan trekonrust en de daarmee gepaard gaande verplaatsingen van de Nederlandse Casarca's

In Nederland vanaf: Een waterwildkweker in Woensdrecht heeft jarenlang Casarca's en Nijlganzen gekweekt en ze los laten vliegen zodat daar een deel van de in Nederland voorkomende Casarca's zijn oorsprong zal hebben gehad. In 1969 werd bij Noordwijk voor het eerst een broedgeval van de Casarca geconstateerd.

Aantal broedparen in Nederland: Tussen de 5-20 paar in de atlasperiode 1998-2000 (Atlas van de Nederlandse broedvogels, SOVON 2002).

Verspreiding broedgevallen in Nederland:

Trend aantal wintergasten in Nederland:

 Verspreiding waarnemingen in Nederland in de winter:

 

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=1710&lang=nl

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=236&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=2311&view=common

Wereldverspreiding broedgebied Casarca. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960