IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Bosrietzanger (Acrocephalus Palustris)

Bosrietzanger (Acrocephalus Palustris)


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Muzikale zang, zonder scherpe klanken. Imiteert uitstekend.

Grootte: Iets kleiner dan een Mus. Lijkt sterk op Kleine Karakiet die even groot is.

Biotoop: verruigde rietvelden en middelhoge ruigtekruidenvegetatie, vaak bij bosjes. Daar waar de Kleine Karakiet zingt in het riet, doet de Bosrietzanger dat meer vanuit de bosjes.

Territorium: -

Trekken of blijven: Trekken.

Bedreigd of niet? Niet bedreigd.

Aantal in Nederland: 40.000-70.000 (1987)


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Bosrietzanger in Nederland
Sovon & CBS, 1998