IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur
 

Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Blauwe Reiger (Ardea Cinerea)

Blauwe Reiger (Ardea Cinerea)


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

De Blauwe Reiger laat rauwe, scherpe kreten horen. Geen feest voor het oor.

Grootte en herkenning: 90-98 cm. Verschilt van andere reigers door groot formaat, grijze bovendelen, witte kop en nek, zwarte band van losse veren vanaf oog en eindigend in een puntige kuif. Onderdelen grijzig wit met wat zwart op borst en flanken. Grote gele snavel, poten bruinachtig; snavel en poten in broedtijd roze. Juveniel met egaler grijs verenkleed en geen zwart op de kop. Staat vaak bewegingloos in water of langs waterkant, metgestrekte of ingetrokken nek. Vliegbeeld met ingetrokken kop en hals (een ronding vormend), lange, brede en ronde vleugels, en uitstekende poten.

Biotoop: broedt in hoge bomen, maar zoekt voedsel langs waterkant

Territorium: Geen

Komt in Nederland voor als: Standvogel en deels trekvogel

Bedreigd of niet? Niet bedreigd. Het aantal blauwe reigers fluctueert met de aard van de Hollandse winters: strenge winters kunnen een grote klap toebrengen aan de blauwe reiger-populatie. Het aantal blauw reigers varieert dan ook tussen ongeveer 8.500 en 12.500 paren.

De Blauwe Reiger staat niet op de rode lijst van het IUCN http://www.iucnredlist.org/search/details.php/49578/summ

Aantal in Nederland 10.000 (1998), 11.000 (1999)

Verspreiding in Nederland:


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Verspreiding in Nederland 2004:

 

Trend Blauwe Reiger in Nederland:


Sovon & CBS, 1998

Voorkomen Blauwe Reiger buiten het broedseizoen:

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=1220&lang=nl

 

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=64&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geschatte populatie in de wereld:  710.0003.600.000 individuen (IUCN - Wetlands International 2002)

http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=418

Wereldverspreiding broedgebied Bergeend. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

 

 

Added: May 05, 2007