IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Zeearend (Haliaeetus albicilla)

Zeearend (Haliaeetus albicilla)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: -

Territorium: -

Trekken of blijven:

Bedreigd of niet? Rondom de Zeearend is de laatste jaren veel commotie ontstaan. Op 1 juni 1996 werd door de minister J.J. van Aartsen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij toestemming verleend aan het Wereld Natuur Fonds om de Zeearend in Nederland als broedvogel te herintroduceren. Sommigen menen dat het nooit is bewezen dat deze soort al eerder als broedvogel in ons land aanwezig is geweest. Het plan van de herintroductie is niet van vandaag of gisteren en er is al tweeeneenhalf jaar onderzoek aan voorafgegaan. De voormalige Natuurbeschermingsraad heeft er indertijd een afwijzend advies voor gegeven.
De te introduceren dieren zouden afkomstig moeten zijn uit verscheidene dierentuinen in Europa die ongetwijfeld behoren tot totaal verschillende populaties. Het is maar de vraag of dat is gewenst.
het Wereld Natuur Fonds wil met een speciaal voorlichtingsprogramma over de herintroductie van de Zeearend de aandacht van het publiek vestigen op het belang van grootschalige wetlands in Nederland. Het Wereld Natuur Fonds heeft daar vijf redenen voor. De Zeearend is een bedreigde vogelsoort. Past in de Nederlandse delta. De soort broedt dichtbij waar hij is geboren. Er is voldoende voedsel en rust voor de Zeearend in Nederland en de soort draagt bij aan de betrokkenheid van het publiek bij nieuwe natuur.
Anderen vinden dat de Zeearend zich best zelf in ons land kan vestigen als de tijd daarvoor rijp is. thans broeden ze nog geen honderd kilometer van ons vandaar in Duitsland.
Dank zij een beschermingsplan van het Vogeljaar werden de laatste zeearendenbroedsels in Sleeswijk-Holstein dag en nacht beschermd. later namen de Duitsers dat van ons over. In 1983 broedden er nog maar twee paren, in 1984 werden dat er drie en in 1990 waren dat al zes paren. In 1996 is dat uitgegroeid tot zeventien paren en in 1997 tot 20 paren. Een bewijs wat intensieve bescherming teweeg kan brengen.
Ook in Denemarken neemt het aantal broedparen sterk toe. Sinds 1968 is het bestand in Noorwegen verdubbeld en wordt in 1998 op 500 tot 1600 paren geschat. De kans is groot dat ze zich zelf binnenkort op een natuurlijke wijze in Nederland zullen gaan vestigen.
Buiten de broedtijd wordt de Zeearend in onze streken regelmatig gezien op de daarvoor bekende plaatsen, zoals in Flevoland, Lauwersmeer en in het Zeeuws-Zuid-Hollandse deltagebied. Gewoonlijk zijn dit Zeearenden uit Duitsland, Oost- en Noord-Europa die de eerste jaren nog niet geslachtsrijp zijn en zich orienteren buiten hun geboortegebied. Sommige individuen kunnen jaarlijks in hun overwinteringsgebied worden teruggezien.

Aantal broedparen in Nederland: -

Verspreiding in Nederland: -