IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Roodkeelpieper (Anthus cervinus)

Roodkeelpieper (Anthus cervinus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar

© Gerrit Jan Klop, Zie hier voor meer foto's van Gerrit Jan Klop op Birdpix.


 

Zang:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Roep tijdens de trek:

© Claude Chappuis "Migrateurs et Hivernants" via http://www.vwgzkl.nl

 

De roep is variabeler dan bij de Boompieper. Maar sommige roepjes zijn bijna gelijk. Het meest karakteristiek is het langgerekte, Rietgorsachtige ’tsieieie’. Zang is pieperachtig, met een herhaling van tonen, maar muzikaler en onstuimiger dan dat van de van Graspieper.

Grootte: Als een mus

Biotoop: In de zomer voornamelijk op vochtige toendra, in de winter in diverse open terreinen zoals braakliggende velden, weilanden, moerassen, etc.

Komt in Nederland voor als: Schaarse zomergast

Bedreigd of niet?

Aantal broedparen in Nederland: geen