IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Vogels | Vleermuizen | Excursies |Natuurgebieden | IVN Vecht & Plassengebied |Paddestoelen

Boomleeuwerik (Lullula arborea)

Boomleeuwerik (Lullula arborea)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geluid tijdens de trek:

Claude Chappuis "Migrateurs et Hivernants" via http://www.vwgzkl.nl

Grootte: -

Biotoop: -

Territorium: -

Trekken of blijven: -

Bedreigd of niet? -

Aantal broedparen in Nederland: 2.500-3.000 (1987)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Procentuele ontwikkeling van de Boomleeuwerik in Nederland:


Sovon & CBS, 1998