IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Grote Barmsijs (Carduelis f. flammea )

Kleine Barmsijs (Carduelis cabaret)

Groenlandse Barmsijs (Carduelis f. rostrata)

Barmsijs (Carduelis flammea)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: Herkenning: L 12,5 cm. Lijkt op Kneu en Frater. Beide sexen hoofdzakelijk bruin met gestreepte nek, bovendelen en flanken, twee witachtige vleugelstrepen, witte buik, donkere slagpennen, donkere, gevorkte staart en gelige snavel. Mannetje met rood op voorhoofd, zwarte kin en rode, ongestreepte borst. Rood vaak tot op flanken en bovenbuik en wangen; roze stuit. Vrouwtje met rode kruin en zwarte kin, sterk gestreepte borst; stuit bruin, gestreept. Juveniel bruin, gestreept, te onderscheiden van Kneu door twee vleugelstrepen, geen witte vleugelvlek, en van Frater door ontbreken van wit in vleugel en staart. Grote Barmsijs C. f. flammea uit Scandinavië groter dan Kleine Barmsijs C. cabaret (West- en Midden-Europa tot Zuid-Scandinavië), met grijzere bovenzijde, wittere onderzijde, lichtere, gestreepte stuit, en iets andere roep. De broedgebieden van flammea en cabaret overlappen in Zuidwest-Noorwegen zonder dat hybridisatie plaatsvindt, zodat beide taxa waarschijnlijk als aparte soorten beschouwd moeten worden. Groenlandse Barmsijs C. f. rostrata (broedt ook op IJsland) is groter en heeft zwaardere snavel dan flammea. Buiten broedtijd in troepen, vaak met andere vinken. Vlucht golvend.
 

Biotoop: Berken- en gemengd bos langs de kust en in Drente. Broedt in open berken- en elzenbos, ook in heggen, duinen, nabij moerassen, etc. ’s Winters vaak op akkers, braakliggende grond en in parken.

Komt in Nederland voor als: Jaarvogel. ´s winters verblijven in Nederland meer Barmsijsjes dan ´s zomers.

Bedreigd of niet? De Barmsijs is sinds eind jaren 70 een broedvogel in Nederland. In de negentiger jaren is de stand weer danig ingeslonken.

Aantal broedparen in Nederland: 600-1000 (1987), 200-300 (2000)

Verspreiding in Nederland (1979):


Atlas van de Nederlandse Broedvogels,
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Verspreiding in Nederland 1998-2000:

 


Sovon & CBS, 1998

Trend in Nederland:

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=16630&lang=sc

 

Zie ook

http://waarneming.nl/soort.php?id=254&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart (Grote Barmsijs)

http://waarneming.nl/soort.php?id=763&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart (Kleine Barmsijs)

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geschatte populatie in de wereld:  97.000.000 individuen (2002).

http://www.vogelbescherming.nl Geen referentie naar de Barmsijs

Wereldverspreiding broedgebied Barmsijs. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

 

 

From: wazo3927

mâle chanteur près de l´aéroport de Vardø le 1er juillet 2007

Added: July 07, 2007

 

 

From: kam75
Added: October 28, 2006