IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur

 

Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Alk(Alca Torda)

Alk (Alca Torda)
Klik op de foto voor een groot exemplaar

 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte: Even groot als een Houtduif. En ook even groot als een Zeekoet. De Alk is op de bovenzijde zwarter dan de Zeekoet, doch op enige afstand is dit verschil niet te zien. Beide soorten zijn dan zwartwitte verschijningen die zwemmend vrij laag op het water liggen en zij zijn dan zo moeilijk van elkaar te onderscheiden dat bij Nederlandse trektelposten langs de kust slechts ongeveer één-tiende van de waargenomen vogels werkelijk op naam kan worden gebracht. Van dichtbij is er wel heel duidelijk verschil te zien tussen de Alk en de Zeekoet. Alken hebben een vrij hoge, stompe snavel met een witte verticale streep en in het zomerkleed een witte horizontale streep aan de bovenzijde van de snavel naar het oog. De Zeekoet heeft een spitse snavel.

Voedsel: Het voedsel van De Alk bestaat uit vissen, kreeftachtigen, zeewormen en ander zeedieren. Dit voedsel zoeken zij graag duidend in ondiepe kustwateren, vermoedelijk dicht bij de bodem.

Biotoop: De Alk broedt in Europa op de rotskusten van Noorwegen, Noord-Rusland, IJsland, Groot-Brittannie, Finland, West-Groenland en in de Oostzee, en zelfs in enkele paren op Helgoland. Alken nestelen op donkere plaatsen in kolonies met verspreidliggende paren, vaak samen met Zeekoeten, in nissen en spleten en tussen rotsblokken op klifrijke kusten en op voor de kust liggende rotseilandjes.

Komt in Nederland voor als: Jaarvogel. Alken overwinteren 's winters bij voorkeur op ondiepe wateren in arctische tot gematigd warme atlantische wateren en komen daarbij tot in het westelijke deel van de Middellandse Zee. De broedkolonies zijn 's winters verlaten en dan zijn de Alken naar de visrijke gebieden rond Schotland getrokken en verschijnen in die periode voor de kusten van Nederland en Belgie. Daar zijn zij echter het hele jaar door in kleine aantallen waar te nemen, voornamelijk langs de kust van Noord-Holland. Vanaf de Pier van IJmuiden krijgt men nog wel eens kans om er een paar te zien.

Bedreigd of niet?

De Alk komt niet voor op de rode lijst van het IUCN http://www.iucnredlist.org/search/details.php/49289/summ

Zie ook: http://waarneming.nl/soort.php?id=215&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geschatte populatie in de Wereld:  1.500.000  individuen (2002).

 http://www.vogelbescherming.nl/content.aspx?cid=2010

Wereldverspreiding broedgebied Alk. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960