IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Roodkopklauwier (Lanius senator)

Roodkopklauwier (Lanius senator)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Biotoop: De roodkopklauwier is een broedvogel van goed ontwikkelde heggen, oude boomgaarden en andere gronden met verspreid geboomte

Voedsel: Het voedsel bestaat grotendeels uit kevers en andere insekten.

Trekken of blijven: Roodkopklauwieren overwinteren in de Afrikaanse savanne, onder meer in de Sahel.

Bedreigd of niet? De soort staat op de Rode Lijst omdat hij recent als broedvogel is uitgestorven in Nederland

Rond 1900 was de roodkopklauwier nog een geregelde, zij het zeldzame broedvogel in de duinstreek en in het zuiden van ons land, met name in oost-Brabant en Limburg. Na 1940 waren alleen nog enkele broedplaatsen in Zuid-Limburg bezet. In 1963 broedde de soort hier voor het laatst.
De afname van de roodkopklauwier - die overigens in heel Noordwest-Europa plaatsvond - is waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van een teveel aan natte, koude zomers, het verdwijnen van geschikte broedgebieden zoals oude boomgaarden en het gebruik van insekticiden. Op een terugkeer van de soort hoeft, mede gezien het verdwijnen uit de ons omringende landen, niet meer gerekend te worden.