IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Ralreiger (Ardeola ralloides)

Ralreiger (Ardeola ralloides)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 46 cm.

Verspreidingsgebied: De huidige dichtstbijzijnde broedplaatsen liggen in de Camargue in Zuid-Frankrijk en in de visvijvermoerassen van La Dombes ten noorden van Lyon. In de regio Lombardije in Noord-ItaliŽ behoort de Ralreiger samen met de Blauwe Reiger en de Purperreiger tot de belangrijkste broedvogels. Samen met Kwak, Kleine Zilverreiger en het Woudaapje broeden ze daar in dertien verschillende reigerkolonies te midden van zeer uitgestrekte rijstvelden. Een ongekende weelde waar wij als Nederlanders best jaloers op mogen zijn.

Voorkomen in Nederland als: Dwaalgast. Slechts circa veertig maal na 1900 werd de Ralreiger in Nederland waargenomen. Als hij dan al eens verschijnt is dat meestal in de maanden juni en juli in het rivierengebied of in West-Nederland, waarbij kan worden opgemerkt dat sommige exemplaren maandanlang op de zelfde plek aanwezig blijven.

Verspreiding in Nederland: Professor Voous vermeldt in zijn boek 'De moerasvogels van Europa' dat de Ralreiger hoogstwaarschijnlijk tot circa 1880 in Nederland heeft gebroed, toen werd zijn laatste woongebied, de Horstermeer bij het tegenwoordige Nederhorst den Berg in het noordwesten van de provincie Utrecht drooggelegd. Daarnaast moet de Ralreiger tot 1860 op het beroemde Schollevaarseiland ten noorden van Rotterdam hebben gebroed.

De laatste waarnemingen:
10-06-2001, Willemstad.
09-06-2001, Enschede
26-05-2001, Willemstad
10-06-2001, Alkmaar.