IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Kuifkoekoek (Clamator glandarius)

Kuifkoekoek (Clamator glandarius)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 40 cm. De Kuifkoekoek is een stuk groter dan de gewone Koekoek. Eénjarige voels hebben in het voorjaar roodbruine bovendelen. Juveniele exemplaren zijn te herkennen aan de bronskleurige handpennen en een zwart schedeldak.

Voedsel: Ze voeden zich met grote harige rupsen, sprinkhanen en kleine hagedissen, die ze gewoonlijk van de grond pikken en daar ook verorberen. De harige rupsen worden eerst van de 'haren' ontdaan voordat ze worden opgegeten.

Biotoop: -

Broedgedrag: In de broedgebieden parasiteren ze bij kraai-achtige vogelsoorten en wel vooral bij Eksters en Blauwe Eksters. De Kuifkoekoek is kieskeuriger bij de keuze van gastheer en veel minder vernielzuchtig dan de gewone Koekoek. De jongen van de Kuifkoekoek komen op hetzelfde moment uit als de jongen van het gastgezin en worden gevoerd als één van het broedsel, hoewel het door grootte en kracht meer voedsel krijgt dan hem verhoudingsgewijs ten deel zou moeten vallen.
Jonge Kuifkoekoeken proberen niet zoals de gewone Koekoek de andere jongen uit het nest te werken of te verwonden.
Wijfjes kunnen twaalf tot vijfentwintig eieren in een seizoen onderbrengen. De jongen van het gastgezin zijn van opvallend minder gewicht dan in een nest waar geen jonge Kuifkoekoek wordt grootgebracht. Er worden soms meer dan één ei in nesten van gastgezinnen gelegd.

Broedgebied: Het zijn broedvogels in Zuidwest-Europa, Middellandse-Zeegebied, het Midden-Oosten en Afrika. Zij trekken naar Afrika in augustus-september om te overwinteren en keren terug naar de broedgebieden vanaf eind maart.

Komt in Nederland voor als: Dwaalgast. Tussen 1800 en 1996 is de Kuifkoekoek slechts zestienmaal in Nederland gesignaleerd. Negenmaal daarvan tussen 1980 en 1996. De toename van het aantal waarnemingen kan een gevolg zijn van de opvallende uitbreiding van het broedgebied in Frankrijk. Zevenmaal werd er één gezien tussen midden maart en midden mei en negenmaal tussen eind juli en eind oktober. De meeste daarvan waren in eerstejaars of tweedejaars kleed.

Bedreigd of niet? -

Aantal broedparen in Nederland: -

Verspreiding in Nederland: -

Yahoo! GeoCities Member Banner Exchange

Info