IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Kortbekzeekoet (Uria lomvia)

Kortbekzeekoet (Uria lomvia)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 41 cm. Even groot als de Alk en de Zeekoet. Ze lijken veel op de Zeekoet, maar de bovenzijde is zwarter en ze hebben een kortere hals en snavel. In de zomer hebben ze een witte, horizontale streep aan de zijrand van de bovensnavelbasis en geen strepen op de flanken. De ondervleugel is duidelijk lichter dan bij de Zeekoet. In zo'n gemengde kolonie valt het onderscheid toch wel goed op.

Verspreidingsgebied: De soort is de arctische vertegenwoordiger van de Zeekoet, doch de zuidgrens ligt zuidelijk van de noordgrens van de Zeekoet. De noordgrens van de Kortbekzeekoet schijnt altijd in de zomer bij de grens van het open zeewater te liggen. De broedkolonies bevinden zich op rotsige kusten. In het zuidelijke verspreidingsgebied broeden Zeekoeten en Kortbekzeekoeten wel gemengd. Dit is de zone waarvan de temperatuur van het oppervlaktewater van de zee in augustus tussen de 5 en 10 graden Celsius schommelt. Men meent dat de Kortbekzeekoet een meer pelagische levenswijze leidt dan de Zeekoet. De Kortbekzeekoet zoekt om te broeden wel kleinere en smallere rotsrichels van steile en overhangende kliffen uit. De dichtstbijzijnde broedplaatsen liggen in het noordelijke deel van Noorwegen en IJsland. Hun overwinteringsgebied is even zuidelijk van het pakijs en loopt ongeveer ter hoogte van zuidelijk Noorwegen. De broedkolonies zijn over het algemeen heel groot. Op Groenland moet een kolonie zijn geteld met een miljoen broedparen.

Aanwezig in Nederland als: Dwaalgast. Het is begrijpelijk dat zo'n pelagische vogel niet vaak bij ons terechtkomt. Vanaf 1800 werden zeven vondsten van dode vogels aan de kust bekend. Sinds 1981 werden in BelgiŽ vier vondsten bekend.

Bedreigd of niet? -

Aantal broedparen in Nederland: -