IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Kleinste Jager (Stercorarius longicaudus)

Kleinste Jager (Stercorarius longicaudus)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 53 cm. Volwassen exemplaren met verlengde middelste staartveren van circa 15-20 cm worden vrij gemakkelijk herkend, doch moeilijke herkenning van vooral onvolwassen vogels zou oorzaak kunnen zijn van het geringe aantal waarnemingen van deze soort.

Voedsel: Zijn voorkomen in de broedgebieden schijnt sterk afhankelijk te zijn van de aanwezigheid en de talrijkheid van Lemmingen. Voor het overige bestaat zijn voedsel uit kleine knaagdieren, grote insecten en zelfs de bessen van de Kraaiheide. Ook is de Kleinste Jager in mindere mate dan andere jagersoorten een rover van eieren en jongen van andere toendravogels. In goede lemmingjaren hebben veel Kleinste Jagers een groter legsel dan in slechte jaren.

Verspreidingsgebied: Het broedgebied moeten we zoeken in de toendragebieden van ScandinaviŽ, IJsland, Groenland en Noord-Rusland. Arctische gebieden dus. De Kleinste Jager overwintert op de oceanen ten zuiden van de evenaar.

Komt in Nederland voor als: Doortrekker. Langs de Nederlandse en Belgische kust is de Kleinste Jager de minst voorkomende jagersoort.

Bedreigd of niet? -

Verspreiding in Nederland: In september en oktober 1997 werden langs de kust van Nederland leuke aantalle Kleinste Jagers waargenomen met alleen in september al zestien exemplaren en in de eerste helft van oktober niet minder dan vierenveertig exemplaren. Soms verdwalen ze tot in het binnenland. In oktober 1996 werden op het Wekeromse Zand op de Veluwe twee plukresten gevonden.