IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Grote Trap (Otis tarda)

Grote Trap (Otis tarda)
Klik op de foto voor een groter exemplaar

Grote Trap (Otis tarda)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: Man: L 102 cm. V 229 cm. Vrouw: L 81 cm. V 178 cm.

Biotoop: Het zijn typische steppevogels.

Territorium: -

Komt in Nederland voor als: Onregelmatige gast. Grote Trappen zijn standvogels. Bij uitzondering gaan ze wel eens trekken. Ze vliegen dan voornamelijk in westelijke richting en komen dan ook wel eens in Nederland terecht. In de 20ste eeuw zijn in Nederland zeker vier 'invasies' vastgesteld. Tijdens de strenge winter van 1978-1979 is zo'n invasie het best vastgelegd, er bezochten toen zeker 126 exemplaren Nederland. In de winter 1981-1982 bereikte een veel kleinere invasie Nederland. Toen werden er slechts veertien waargenomen. Ze komen dan meestal in het laatst van december of begin januari. In februari kan het aantal oplopen, terwijl eind februari hun aantal alweer afneemt zodat ze eind maar weer zijn verdwenen.

Bedreigd of niet? Zeer ernstig. Ten gevolge van de cultivering van steppen en intensivering en mechanisatie van de landbouw en strenge winters hebben ze ernstig te lijden. In het voormalige Oost-Duitsland daalde hun aantal met circa 85%. In Oostenrijk kwamen er rond 1940 zo'n zeven tot achthonderd voor, maar kortgeleden telde men er daar nog maar vierenvijftig! In Midden-Europa zijn nog slechts enkele geďsoleerde populaties te vinden. Grotere aantallen moeten wij zoeken in Rusland, Hongarije, Turkije, Portugal en Spanje.

In Duitsland tracht men door herintroductie het aantal op peil te houden, maar helaas zonder veel resultaat. In Midden-Europa worden de eieren uit door de landbouw verstoorde nesten kunstmatig uitgebroed en er bestaan stations die zich geheel op de Grote Trap richten, zoals het Grote Trapcentrum in Dévaványa in Hongarije, onderdeel van het Kiskunság Nationaal Park.

Aantal broedparen in Nederland: -

Verspreiding in Nederland: In januari 1985 verbleven twee Grote Trappen in Teuge gedurende veertien dagen. Ze bleken uit het voormalige Oost-Duitsland afkomstig te zijn.