IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Europese of Gewone Flamingo (Phoenicopterus roseus),

Caraïbische, Amerikaanse of Rode Flamingo (Phoenicopterus ruber)

Chileense Flamingo (Phoenicopterus chilensis),

Kleine Flamingo (Phoeniconaias minor)

Flamingo (Phoenicopterus roseus)
getoond wordt de Caraïbische Flamingo (Phoenicopterus ruber),Geluid: van de Phoenicopterus roseus

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Geluid   van de Phoenicopterus robur

Biotoop: Beperkt tot open zoet-, zout of brakwater; lagunes, delta’s, ondiepe kustwateren, grote meren.

Komt in Nederland voor als: Ontsnapt (Escape) uit collecties, behalve de Europese Flamingo. Waarnemingen van deze soort in Nederland kunnen gemakkelijk betrekking hebben op exemplaren die net over de Duitse grens broeden.

Bedreigd of niet? De (Gewone) flamingo (Phoenicopterus roseus), ook wel aangeduid als "Europese flamingo", is de enige flamingo-soort die in Europa in het wild voorkomt. Het verspreidingsgebied in Europa is beperkt tot enkele gebieden, waarvan de Camargue in Zuid-Frankrijk het bekendste is. De meest noordelijke broedplaats is het Zwillbrocker Venn, net over de Nederlands-Duitse grens bij Groenlo. Hier houden zich zo´n 40 Flamingo´s op (bron: wikipedia) ("vermutlich ursprünglich aus Tiergärten stammen"). Zie ook "Het allermerkwaardigste echter was, dat het hier niet ging om flamingo's van Spaanse of Zuid-Franse origine, maar dat het Caribische en Chileense variëteiten betrof. Vermoed werd dat enkele tientallen dieren, onsnapt uit diverse dierentuinen en particuliere vogelparken, elkaar hadden gevonden om samen een kolonie te vormen."

 

(Bron: http://de.wikipedia.org/wiki/Zwillbrocker_Venn)

De Flamingo komt niet voor op de rode lijst van het IUCN http://www.iucnredlist.org/search/details.php/49052/summ

Aantal broedparen in Nederland: Geen.

Verspreiding in Nederland:

 

Trend aantal waarnemingen in Nederland:

 

http://www.sovon.nl/soorten.asp?euring=1470&lang=nl

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=1401&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geschatte populatie in de Wereld:  onbekend aantal individuen

 http://www.vogelbescherming.nl/  geen referentie.

Wereldverspreiding broedgebied Flamingo. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

 

From: Tintazul
A Greater Flamingo (Phoenicopterus roseus) feeding in the Ria de Alvor estuary, southern Portugal. See how it agitates the mud from the pool bottom with its feet, while using its unique beak to filter its diet of small invertebrates from the water.
Added: September 20, 2007
 

 

Flamingo's in het Zwillbrockervenn.Mei 2007 tel ik in totaal ongeveer 30 flamingo's in het veen van Zwillbrock.

Added: May 31, 2007