IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Breedbekstrandloper (Limicola falcinellus)

Breedbekstrandloper (Limicola falcinellus), fotograaf: Arie de Knijff, De Putten, Noordholland, Nederland, 4 september 1987. Verschenen in de kalender 2000 van de Stichting Het Vogeljaar.
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 15 cm. Zijn naam zegt het al: de vogel heeft een opvallend brede bek die een beetje afhangt. De poten zijn opvallend kort. 's Winters is de opvallend witte wenkbrauwstreep een goed kenmerk. Ze gedragen zich veelal erg mak.

Biotoop: Tussen juni en augustus broeden ze in drassige veengebieden zowel op het vlakke land als in meer bergachtige streken.

Broedgebied: De Breedbekstrandloper broedt in noordlijk ScandinaviŽ en Noord-SiberiŽ.

Komt in Nederland voor als: Dwaalgast. In de meeste jaren worden enkele exemplaren gezien. Soms zelfs in groepjes van drie tot acht exemplaren. Gewoonlijk trekken ze in een rechte lijn van het Noorden naar het gebied ten zuiden van de Zwarte Zee. Men vermoedt dan ook dat het al dan niet voorkomen in Nederland in het voorjaar wordt beÔnvloed door de weersomstandigheden. De meeste waarnemingen stammen uit de periode van begin tot het eind van mei. In de nazomer komen de waarnemingen uit de periode tussen begin juli en de eerste weken van september. 's Winters sluiten de Breedbekstrandlopers zich aan bij vluchten andere strandlopertjes, waardoor ze vaak niet opvallen. Ze kunnen op de trek in groepen van honderd of meer worden gezien op hun gebruikelijke zuidoostelijke route.