IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der Natuur


Excursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi

Bergfluiter (Phylloscopus bonelli)

Bergfluiter (Phylloscopus bonelli)

Foto © Mars Muusse

2001-08-20 Maasvlakte - Luzerneveld

http://www.gull-research.org
 Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Grootte en uiterlijk: 11 cm. Geslachten gelijk. Lijkt op Tjiftjaf, maar langer slanker uiterlijk. Kop, nek en mantel grijsgroen, stuit groen, groene randen aan slagpennen vormen onduidelijke vleugelvlek; borst grijswit, onderdelen wit. Balkanbergfluiter P. orientalis (tegenwoordig als aparte soort beschouwd) heeft grijzere bovenzijde, minder opvallende groene vleugelvlek en afwijkende roep. Kortere vleugels dan Fluiter,, heeft vrijwel geen geel op kop en borst. Oog- en wenkbrauwstrepen onduidelijk; opvallend rond, donker oog, wat indruk geeft van ’open blik’. Over het algemeen lager in bomen dan Fluiter.

Biotoop: Vaker in open gebergtebos dan Fluiter, zowel in naald- als loofbos. Vereist in tegenstelling tot Fluiter geen hoge bomen.

Komt in Nederland voor als: Dwaalgast. 10 waarnemingen geregistreerd op waarneming.nl

Bedreigd of niet? De Bergfluiter komt niet voor op de rode lijst van het IUCN http://www.iucnredlist.org/search/details.php/49052/summ

Aantal broedparen in Nederland: Geen.

http://www.sovon.nl Geen referentie naar de Bergfluiter

Zie ook http://waarneming.nl/soort.php?id=1169&wno_datum_van=&wno_datum_tm=&tab=kaart

Verspreiding in Europa:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

 

Geschatte populatie in Europa:  2.700.000–6.900.000 individuen (IUCN 2002).

 http://www.vogelbescherming.nl  Geen referentie naar  

Wereldverspreiding broedgebied Bergfluiter. Uit Atlas van de Europese Vogels, Prof. Dr. K.H. Voous, 1960

 Nog geen referentie in Youtube.

http://www.vogelwarte.ch/home.php?cap=voegel&file=detail.php&lang=d&WArtNummer=4740