IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Steenloper (Arenaria interpres)

Steenloper (Arenaria interpres)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


 

Geluid:

© ETI BioInformatics, SoortenBank.nl

Herkenning: L 23 cm. Door zijn bonte uiterlijk makkelijk herkenbaar.

Voedsel: De Steenloper voedt zich voornamelijk met kleine kreeftachtigen en schelpdieren. Ook vleesresten van niet helemaal opgegeten Mossels en Kokkels worden niet versmaad. Tijdens voeselschaarste zij ze weinig kieskeurig en kunnen zich dan voeden met aas, zoals aangespeolde dode vissen en andere dieren, zelfs met aardappelen en brood. De eigenaardigheid van deze vogels om bij het voedselzoeken wierveldjes op te rollen of steentjes om te draaien met hun snavel is terug te vinden in hun Engelse (Turnstone) en Franse (Toernepierre à collier) naam. Maar ook hun voorkomen op golfbrekers, strekdammen, bazalten weringen, steenglooiingen, havenhoofden en muurtjes vinden wij terug in hun Nederlandse en Duitse (Steinwälzer) naam.

Verspreidingsgebied: De Steenloper is een circumpolaire kustbroedvogel.

Komt in Nederland voor als: Jaargast. Broedvogels uit Scandinavië en Noord-Rusland trekken naar Afrika via West-Europa. Maar de broedvogels uit Noord-Canada en Groenland ruien en overwinteren in Noordwest-Europa en het Iberisch Schiereiland. In tegenstelling tot de eerstgenoemden die in West-Afrika ruien en overwinteren. Toch kunnen Steenlopers het gehele jaar door bij ons worden gezien, ofschoon ze hier niet broeden.

Bedreigd of niet? -

Aantal in Nederland: Hun aanwezigheid vertoont de grootste aantallen in april-mei en augustus-september in verband met de doortrek naar en uit noordelijker streken. In juni is hun aantal in onze streken duidelijk het laagst. In de Delta zijn de hoogst getelde aantallen ruim 2.000 exemplaren. In januari 1992 werden bijna 1.500 exemplaren in de Waddenzee geteld. Het maximumaantal dat bij ons langs de kusten voorkomt, is circa 6.000 exemplaren.

Verspreiding in Nederland: Duidelijk mag zijn dat ze een grote voorkeur hebben om langs zout water te vertoeven. Daarom zijn ze voornamelijk langs onze kust en in het deltagebied overal te vinden. Maar af en toe komen ze ook in het binnenland voor. In de Delta is de Oosterschelde een gebied waar er regelmatig duizend of meer overwinteren, zoals op de Slikken van de Dortsman en op de Slikken van Viane. In de haven van Yerseke verblijven regelmatig grote groepen. Aan de Westerschelde is de Steenloper vooral te vinden tussen Breskens en Perkpolder.