IVN Vecht & Plassengebied - Kennis der NatuurExcursies | Vogels | Vleermuizen | Natuurgebieden | Groencursus | Natuurgidsencursus | Organisatie | IVN Vecht & Plassengebied

Fotoboek | Natuurkrant | Vogelreis Falsterbo | Waterkwaliteit | Virtuele excursie Gunterstein | Poelenwerkgroep het Gooi


Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)

Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)
Klik op de foto voor een groter exemplaar


Geluid:

Grootte: Iets groter als een Kokmeeuw.

Biotoop: Deze echte zeemeeuw nestelt in grote, lawaaierige kolonies op steile kliffen in N-W Europa en brengt de rest van het jaar op zee door. Sinds kort ook kolonies bij gebouwen (vensterbanken) en zelfs al eens op kiezelstranden. Weinig in het binnenland.

Komt in Nederland voor als: Jaarvogel. Maar īs winters beduidend meer. In augustus en april worden tijdens of na westenwind aan de kust van de Lage Landen grote aantallen gezien.

Bedreigd of niet? Laatste decennia nemen aantallen individuen en kolonies toe.

Aantal broedparen in Nederland: Geen